KRD er positiv til å endre taushetspliktbestemmelsen

Statssekretær Sandbakken har sans for NKRFs lovendringsforslag.

I en artikkel i dagens utgave av Kommunal Rapport sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet at "han har sans for forslaget fra NKRF og er åpen for å endre kommuneloven".

Uttalelsen relaterer seg til at NKRF før jul i fjor anmodet KRD om en endring av revisors taushetspliktsbestemmelse i kommuneloven, og fremmet et konkret forslag om en ny § 78a om revisors taushetsplikt.

Sandbakken sier videre i Kommunal Rapport:

"– De peker på noe som er helt riktig, og vi skal se på spørsmålet. Kommuneloven er strengere i dag. Det vil kreve noe utredningsarbeid fra vår side før vi kan vurdere å foreslå en endring. Men jeg ser helt klart at NKRF har et poeng. Det kommunerevisorene tar til orde for, er helt i tråd med vår tenkning og ønske om mest mulig åpenhet i forvaltningen."

Det vil i løpet av våren komme et høringsnotat fra KRD om endringer i kommuneloven – blant annet om åpne møter som standard i kontrollutvalget. Å endre revisors taushetsplikt vil ifølge KRD ta noe lengre tid, og dette vil derfor ikke bli en del av denne høringsrunden.

Her kan du lese tidligere nyhetsak: NKRF anmoder KRD om lovendring