NKRFs høringsuttalelse til NBS Sikring av regnskapsmateriale

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Norsk RegnskapsStiftelse om forslag til NBS Sikring av regnskapsmateriale.

Les høringsuttalelsen her »

og Norsk RegnskapsStiftelses høringsdokumenter her »