Kommunerevisorens artikkelpris for 2010

Åge Sandsengen er tildelt artikkelprisen for 2010.

Åge Sandsengen - vinneren av Kommunerevisorens artikkelpris for 2010Etter at redaksjonen for Kommunerevisoren ble lagt til NKRFs administrasjon, har det vært en ”selvbestaltet” jury som har vurdert kandidater til artikkelprisen for artikler skrevet i Kommunerevisoren i 2010. Juryen har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, seniorrådgiver Bjørn Bråthen og daglig leder Ole Kristian Rogndokken.

I vurderingen av artiklene har det blitt lagt vekt på flere parametre, bl.a. at artikkelen skal ha faglig tyngde og at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.

Åge Sandsengen fikk prisen for artikkelen ”Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet” som sto i Kommunerevisoren nr. 1/2010. Sandsengen er daglig leder for Kommunerevisjon IKS og for øvrig medlem av både NKRFs regnskapskomite og fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.