NKRFs høringsuttalelse til arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering (EDAG).

Les høringsuttalelsen her »

og Finansdepartementets høringsdokumenter her »