NKRF er enig i at gjeldende krav til revisors sikkerhetsstillelse kan erstattes med et krav til ansvarsforsikring

Når det gjelder spørsmålet om løpende rapportering til Finanstilsynet synes dette etter NKRFs oppfatning unødvendig ressurskrevende.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finandepartementet om endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse.

Her kan du lese NKRFs høringsuttalelse av 20. april 2012 til Finansdepartementet om endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse »

Her finner du Finansdepartementets høringsdokumenter - Endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse »