NKRF støtter FADs forslag om unntak for offentlig myndighetsutøvelse i anskaffelsesforskriften

Enhver klargjøring av regelverket er velkomment.

I sin høringsuttalelse til departementets forslag til unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften mener NKRF det er positivt at det EØS-rettslige unntaket blir uttrykkelig presisert i norsk rett.

NKRF peker på at det i forbindelse med granskinger kan være nødvendig å sondre, og at det kan være grunn til å drøfte dette næmere i departementets veiledningsmateriell.

Her kan du lese NKRFs høringsuttalelse av 21. juni 2012 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften »

Her finner du Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsdokumenter - unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften »