Revisorforeningen går rundt grøten

NKRF konstaterer at Revisorforeningen ikke ønsker å ta diskusjonen om at tid, kvalitet og pris har en sammenheng.

Med utgangspunkt i revisjonsoppdraget for Bergen kommune har vi i Kommunal Rapport forsøkt å få til en diskusjon med Revisorforeningen om hva som er forsvarlig ressursbruk ved revisjon i kommunal sektor. Vestlandsforsking har påvist at «Tenestevolumet er einaste forklaringsvariabel med signifikant effekt.»

Vi har tatt som utgangspunkt at lavere honorar vanligvis fører til et lavere «tenestevolum». Det er selvsagt ikke et entydig svar på hva som er forsvarlig ressursbruk, men når spriket mellom tilbudene blir på over 100 %, som tilfellet var for Bergen kommune, mener vi det er grunnlag for å ta denne diskusjonen.

- Jeg konstaterer at Revisorforeningen ikke ønsker å ta diskusjonen om at tid, kvalitet og pris har en sammenheng, sier daglig leder Ole Kristian Rogndokken, NKRF.


Les også debattinnlegget: "Betenkelig selvskryt fra revisor" i Kommunal Rapport 3. april 2014