NKRFs høringsuttalelse til NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Forslaget til bokføringsstandard gir nyttig informasjon og veiledning og tar dessuten for seg eksempler med ulike betalingsformer.

NKRF mener at forslag til standard gir en god beskrivelse av stegene ved manuelle og automatiske betalingsløsninger og om hva som må dokumenteres og er oppbevaringspliktig.

Det er en viktig presisering i forslaget at bankkontoutskriften ikke alltid gir dokumentasjon på mottaker av betalingen fordi man blant annet kan legge inn tekst selv i nettbanken. For sikker identifisering av betalingsmottaker må da underliggende transaksjonsbilag etter gjennomført pengeoverføring benyttes for å dokumentere hvilket kontonummer det er overført penger til.

Forslaget til standard gir nyttig informasjon og veiledning, og tar dessuten for seg eksempler med ulike betalingsformer. Samtidig er innholdet generelt på den måte at den angir kravene til dokumentasjon selv om det kommer nye oppgjørsformer i fremtiden.

NKRF vil imidlertid bemerke at høringsutkastet gjennomgående snakker om betaling som innfrielse av krav og at dokumentasjonen skal ha tilstrekkelige opplysninger til at det kan identifiseres hvilket krav som blir innfridd. I offentlig sektor forekommer det ofte betalinger uten at det foreligger noe krav. Det bør presiseres at standarden også gjelder for slike betalinger.

I offentlig sektor forekommer det ofte betalinger uten at det foreligger noe krav. Det bør presiseres at standarden også gjelder for slike betalinger.

NKRF oppfatter drøftelsen av dokumentasjon ved bruk av betalingskort (avsnitt 4.4 i høringsutkastet) som svært generell. Den kunne med fordel vært noe utdypet. Spesielt er det ønskelig med en avklaring av bruk av debetkort, og hvorvidt disse betraktes som kontante midler (og dermed ikke omfattes av standarden) eller om omfattes av standarden.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til Norsk RegnskapsStiftelses forslag til NBS (HU) Dokumentasjon av betalingstransaksjoner »
og alle NRSs høringsdokumenter i saken her »