Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2014.

I denne utgaven er noteverktøyet tilpasset revidert KRS nr. 6 (F) Noter og årsberetning. I tillegg er endringene i soneinndelingen for arbeidsgiveravgift hensyntatt og endringene i regnskapsføring momskompensasjon innarbeidet.

Regnskapsmappen er ment å være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2014. For at Regnskapsmappen i tillegg også skal være til nytte i det løpende regnskapsarbeidet i 2015, er det tatt inn enkelte skjemaer tilpasset regelverk gjeldende for 2015. De fleste skjemaene er årsuavhengige og kan således brukes også i 2015.

Her finner allerede registrerte brukere nærmere informasjon om priser, bestilling o.l. for Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner ©. Nye kunder finner nærmere informasjon om produktet her »


Nytt av året er at vi har etablert en særskilt nedlastingsløsning for filene som tidligere ble distribuert på CDer.

Ved bestilling vil du nå få tilsendt en unik lenke («nedlastingsnøkkel») som gir deg tilgang til å laste ned (og lagre) filene. «Nøkkelen» kan kun benyttes til et begrenset antall nedlastinger.