Valgrundskrivet (KMD)

Departementet orienterer i dette rundskrivet om de lovreglene som gjelder for valg av folkevalgte organ.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/val-av-formannskapfylkesutval-ordforarfylkesordforar-varaordforar-m.m/id2437699/