Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2017.

Regnskapsmappen er oppdatert med nye endringer i aktuelt regelverk og kommunale regnskapsstandarder. Inndelingen av regnskapsmappen i to deler er ikke videreført. Det er nå én samlet innholdsfortegnelse for hele regnskapsmappen.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2017, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2018. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset merverdiavgiftssatser i 2018, slik det er foreslått i statsbudsjettet.

De fleste skjemaene er årsuavhengige og kan brukes også i 2018.

Her finner allerede registrerte brukere nærmere informasjon om priser, bestilling o.l. for Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner ©. Nye kunder finner nærmere informasjon om produktet her »


Ved bestilling vil du få tilsendt en unik lenke («nedlastingsnøkkel») som gir deg tilgang til å laste ned (og lagre) filene.