Barnevern kommunemonitor (Bufdir)

Den nye monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid.

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/