For vans­ke­lig å sjek­ke om kom­mu­ne­ne tar for mye be­talt (Forbukerrådet)

Forbrukerrådet spør om noen da kan ta for mye betalt, og konstaterer at det dessuten er lite åpenhet om hvordan gebyret beregnes.

https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/for-vanskelig-a-sjekke-om-kommunene-tar-for-mye-betalt/