Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt (KMD)

Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan man frigjøre om lag 29 milliarder kroner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunene-kan-bruke-ressursene-mer-effektivt/id2582035/