Nytt verktøy for å beregne livssykluskostnader (Difi)

Med Difis nye verktøy for livssykluskostnader kan du planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene for en anskaffelse.

https://www.anskaffelser.no/nyhet/2017-12-14/nytt-verktoy-beregne-livssykluskostnader