Skatteinfo nr. 7/2017 (Skatteetaten)

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/