790 milliarder kroner i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

Hittil i år er det betalt inn 790 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. drøyt 46 mrd. mer enn tilsvarende periode i fjor.

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/790-milliardar-kroner-i-samla-skatteinnbetalingar