Ny rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren (KMD)

Ekspertgruppen som står bak rapporten foreslår forbedringer og forenklinger i dagens tilskuddsordninger.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-oremerkede-tilskudd-til-kommunesektoren/id2582459/