23 forskrifter om sammenslåing av kommuner er fastsatt (KMD)

Nye forskrifter for 23 kommunesammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/23-forskrifter-om-sammenslaing-av-kommuner-er-fastsatt/id2582478/