Nytt nummer av tidsskriftet SIRK (IIA Norge)

Fyldig julenummer om styring, internrevisjon, risiko og kontroll.

https://t.co/AEum4r7Yq6