Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester (HOD)

Rundskriv I-1/2018 til bl.a. alle landets kommuner.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-12018-om-endring-av-fribelop-og-egenandeler-for-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/id2582793/