Ny veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester fra ideelle aktører (NFD)

Veilederen åpner for å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-veileder/id2582787/