Nytt fylke - nye virksomheter

Trøndelag fylkeskommune så dagens lys fra nyttår. Det samme gjaldt de nye selskapene for kontrollutvalgssekretariat og revisjon.

Fra nyttår har en rekke av kommunene i Trøndelag blitt eiere i Konsek Trøndelag IKS. Det nye selskapet er en sammenslåing av Komsek Trøndelag IKS og Konsek Midt-Norge IKS og har 36 eiere, nye Trøndelag fylkeskommune inkludert.

Torbjørn BerglannKonsek Trøndelag har to kontorer, hovedkontoret ligger på Steinkjer, i tillegg har selskapet en avdeling i Trondheim. Med sine ni ansatte blir Konsek Trøndelag det største sekretariatet for kontrollutvalg på landsbasis. Selskapet er bedriftsmedlem i NKRF.

Selskapets ansatte har lang erfaring og bred kompetanse på kommuneområdet og ser fram til å være en kompetent støttespiller for kontrollutvalgene i eierkommunene. Torbjørn Berglann (til venstre) tiltrer som daglig leder fra 1. februar. Mer informasjon om selskapet finner du på www.konsek.no.


Fra samme tidspunkt har Trøndelag fylkeskommune og 43 kommuner i Trøndelag og Nordland etablert Revisjon Midt-Norge SA. Det nye samvirkeforetaket er en sammenslåing av Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS og landets første og hittil eneste interkommunale revisjonssamarbeid organisert som et SA. Med 40 ansatte blir Revisjon Midt-Norge Norges største interkommunale revisjonsselskap og også den største leverandøren av revisjonstjenester i det kommunale markedet. Selskapet får bred kompetanse og et tungt fagmiljø.

Arnt Robert Haugan er daglig leder for det nye selskapet, som har kontor i Orkanger, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Brønnøysund og Mosjøen. Selskapet er bedriftsmedlem i NKRF.