NKRF flytter

Fra fredag 28. september 2018 er NKRFs administrasjon i Oslo på plass i nye lokaler i KS-bygget.

NKRF flytter sammen med nåværende "samboer", IIA Norge, til Haakon VIIs gt. 9. Nærmere bestemt blir vi samlokalisert med KS Bedrift i 6. etasje i Kommunenes Hus (KS-bygget). Det er kun besøksadressen som endres.