Lukking av møter i kontrollutvalget (SOM)

Sivilombudsmannen om saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking. Kontrollutvalget bes bl.a. påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden.

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/lukking-av-moter-i-kontrollutvalget-saksbehandling-foring-av-motebok-og-hjemmel-for-lukking/