Møtebegrepet i kommuneloven (SOM)

Sivilombudsmannen er kommet til at et arbeidsseminar om økonomiplanen var et møte i et folkevalgt organ. Seminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten.

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/motebegrepet-i-kommuneloven-2/