Møtebegrepet i kommuneloven

Sivilombudsmannen er kommet til at et arbeidsseminar om økonomiplanen var et møte i et folkevalgt organ. Seminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten.

Saken gjelder spørsmålet om Fitjar kommunes seminar i den innledende fasen av arbeidet med økonomiplanen for 2019-2022 var et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommunelovens bestemmelser. Kommunen mente at seminaret ikke var omfattet av møtebegrepet, blant annet fordi de folkevalgte utgjorde et mindretall av deltakerne, seminaret ble avholdt tidlig i prosessen med økonomiplanarbeidet og at det ikke forelå noe budsjettforslag på seminartidspunktet.

Sivilombudsmannen er kommet til at seminarets innhold, de folkevalgtes deltakelse og påvirkningsmulighet i det videre arbeidet med økonomiplanen og den store offentlige interessen knyttet til hvordan kommunen disponerer side midler, tilsier at seminaret var et møte i et folkevalgt organ. Arbeidsseminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten.

Kilde: Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/motebegrepet-i-kommuneloven-2/