Ny rapport om ressurskrevende tjenester (KS)

En arbeidsgruppe fra departementene og KS har på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget vurdert mulige endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester.

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/ny-rapport-om-ressurskrevende-tjenester/