Ny standard for eiendomsskattetaksering (KS)

KS har laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene.

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/ny-standard-for-eiendomsskattetaksering/