Ny standard for eiendomsskattetaksering

KS har laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene.

Kommunene bruker ulike metoder for å regne ut eiendomsskatten, og det kan føre til store variasjoner fra kommune til kommune. Derfor har KS laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene.

Målet er å styrke kvaliteten i takseringsarbeidet og saksbehandlingen, og bidra til større likhet i takseringen kommunene imellom. Standarden, som inneholder takseringsretningslinjer og veileder for taksering, skal være et verktøy for kommuner og takseringsfirmaer ved:

  • forberedelse og gjennomføring av alminnelig taksering i kommunen
  • taksering av nye eiendomsgrupper i forbindelse med endring av utskrivingsalternativ
  • taksering av enkelteiendommer gjennom takstperioden

Veilederen og retningslinjene dekker foreløpig ikke næringseiendom og energianlegg, men KS jobber med saken. Målet er at det skal foreligge anbefalte takseringsretningslinjer og veileder for all fast eiendom innen august 2019.

Kilde: KS

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/ny-standard-for-eiendomsskattetaksering/