Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget i vår. Nå er det forskriftene som står for tur. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forventes å sende ut forslag til forskrifter på høring i løpet av desember 2018.

Dette vil påvirke arbeidet som NKRFs medlemmer gjør. NKRF ønsker å være i front og være standardsettende når det gjelder utvikling av god kommunal revisjonsskikk.

Dette arbeidet vil skje gjennom vår revisjonskomite – i et samarbeid med Revisorforeningen, som stiller med to representanter i komiteen. Representantene fra Revisorforeningen er Terje Tvedt (partner i BDO) og Rune Johansen (senior manager i KPMG).

Dette vil bidra til god forankring og felles forståelse av standardene.