Ny veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll

Styret i NKRF har fastsatt en ny veileder i selskapskontroll. Veilederen, som er utarbeidet av selskapskontrollkomiteen, har vekt på eierskapskontroll.

NKRFs selskapskontrollkomite har på oppdrag fra styret utarbeidet en ny veileder i selskapskontroll. Veilederen har vært gjenstand for en grundig behandling i forbundet, herunder en omfattende høringsrunde.

Dette er den andre veilederen i selskapskontroll fra NKRF. Den skiller seg i det vesentlige fra den forrige veilederen. Dels skyldes dette endringer i det rettslige rammeverket og dels erfaringer som er gjort siden den første veilederen ble gitt ut i 2010.

I den nye veilederen er det tatt hensyn til ny kommunelov, så langt det passer. Veilederen legger til grunn at eierskapskontroll vil bli definert som en revisjonsoppgave, og som skal utføres innenfor rammen av kravene til god kommunal revisjonsskikk. Den vil bli gjenstand for en revisjon så snart ny kommunelov med forskrifter trer i kraft.

Her kan du laste ned Veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll »