Undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

Staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen.

Kilde: Riksrevisjonen

https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/TilgjengelighetKvalitetEldreomsorgen.aspx