Kommunalnytt nr. 6/2018

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunalnytt-nr.-6-2018/id2619507/