Forvaltningsrevisjons­registeret (3536) er oppdatert ...

... med rapporter (72) fra Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark.

Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret:

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret