Krevende budsjettarbeid i kommunene

Den årlige budsjettundersøkelsen til KS viser at kommunene forventer økte utgifter i 2019 knyttet til tjenester for barn og unge og nye krav fra staten. Utgiftene øker mer enn inntektene.

Budsjettundersøkelsen er basert på rådmennenes budsjettforslag i et utvalg av kommuner og alle fylkeskommuner. Den viser at utgiftene vokser mer enn inntektene i 2019.

- Det mest oppsiktsvekkende er at undersøkelsen viser at inntektene ikke er tilstrekkelig til å finansiere driften i de minste kommunene. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til disse tallene, sier avdelingsdirektør i kommuneøkonomi Rune Bye.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/krevende-budsjettarbeid-i-kommunene/