Ny rapport om netto driftsresultat

På oppdrag for KS har Menon Economics og Telemarksforsking utviklet et økonomistyringsverktøy for norske kommuner og fylkeskommuner.

Målet med prosjektet har vært å utvikle en metode som kan gi en konkret anbefaling for nivået på netto driftsresultat for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Det er utviklet en ny modell for å gi anbefalinger om langsiktige bærekraftige minimumsnivåer på netto driftsresultat og disposisjonsfond med utgangspunkt i den enkelte kommune og fylkeskommunes økonomi.

Anbefalingene er minimumsnivåer, og det bør ikke være en målsetning å styre mot disse nivåene, men heller å sikre at kommunen ikke havner under de anbefalte minimumsnivåene.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/ny-rapport-om-netto-driftsresultat/