Nytt verktøy for evaluering av tilbud

Evalueringsverktøyet bygger på en relativ poengmodell og er laget for å støtte innkjøpere med å utforme en evalueringsmatrise og evaluere innkomne tilbud.

Verktøyet er utviklet av Difi i samarbeid med Dovre Group, og er et hjelpemiddel på veien mot en digital anskaffelsesprosess hvor du har muligheter for å simulere resultater.

Kilde: Difi

https://www.anskaffelser.no/nyhet/2018/12/nytt-verktoy-evaluering-av-tilbud