Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt enkelte endringer i bokføringsforskriften, og som vil tre i kraft 1. januar 2019.

Endringene har blant annet sammenheng med endringer i kassasystemforskriften, som er fastsatt av Skattedirektoratet.

Det er blant annet vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. Dette vil kunne redusere unødig papirbruk.

Videre er det vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser.

Finansdepartementet endrer ikke bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd nå. Dette medfører at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften.

Kilde: Finansdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-bokforingsforskriften/id2622759/