Trusler og trender 2018-2019

Samfunnet digitaliseres i stadig større grad. Det er en positiv og villet utvikling. Likevel er en slik utvikling avhengig av at brukerne har tillit til verktøyene, metodene og aktørene som er involvert for at vi best mulig skal kunne benytte de gode dette kan gi oss.

Rapporten "Trusler og trender 2018-2019" presenterer det NorSIS erfarer har vært de mest fremtredende digitale truslene det siste året og hvilke trender som møter oss fremover. Dette gjelder først og fremst trusler som treffer små og mellomstore virksomheter og befolkningen.

Kilde: NorSIS

https://norsis.no/trusler-og-trender-2018-1019/