Forskuddsutskrivingen for 2019

SKD-melding nr. 4/2018.

Meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2019 og lovvedtak omtalt i Prop. 1 LS og Innst. 4 L.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/forskuddsutskrivingen-for-2019/