Norsk økonomi i 2019

Hva vil det nye året bringe norsk økonomi – og hva med konsekvensene for kommunesektoren?

Sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika, gir en vurdering av de økonomiske utsiktene ved inngangen av det nye året. Prognosene peker stort sett i retning av en videre forsiktig bedring av norsk økonomi. Mange, inkludert Norges Bank, tror at bedringen blir såpass god at det blir plass til to nye rentehevinger i løpet av året uten at oppgangen visner. Eika tror mange er litt for optimistiske, men at en fortsatt beskjeden konjunkturoppgang er innen rekkevidde. Makroøkonomien vil neppe innebære store overraskelser for kommuneøkonomien i 2019.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/norsk-okonomi-i-2019/