En kommunes rett til kompensasjon for merverdiavgifts­kostnader som pådras ved etablering av en golfbane

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Uttalelsen gjelder for NN kommune. Spørsmålet i saken er om kommunen vil ha rett til kompensasjon etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. for merverdiavgiftskostnadene som den vil pådra seg ved etablering av en ny 9 hulls golfbane, lokaler for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell samt et øvingsområde. Øvingsområdet gjelder andre etasje i bygget for vedlikeholds-, drifts og idrettsmateriell. Denne etasjen vil etter det opplyste i hovedsak benyttes som utslagsplass og område for golfteknisk trening, hvor det også er prosjektert et eget rom for simulatortrening.

På grunnlag av det framlagte faktum i saken, er Skattedirektoratet kommet til at kommunen ikke vil ha rett til kompensasjon for merverdiavgiftskostnadene som den vil pådra seg ved etablering av den nye 9 hulls golfbanen, lokalene for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell samt øvingsområdet, jf. kompensasjonsloven § 4 første ledd.

KIlde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/sporsmal-om-en-kommunes-rett-til-kompensasjon-for-merverdiavgiftskostnader-som-padras-ved-etablering-av-en-golfbane-jf.-kompensasjonsloven--4-forste-ledd/