Nye konkurransevilkår kan gi svindyr SFO

FoU-rapport fra KS viser at resultatet av Hjelmeng-utvalgets foreslåtte konkurransevilkår for private og offentlige aktører kan bli svindyr SFO, tomme svømmebasseng og nedlagte kinoer.

- FoU-rapporten viser at tiltakene det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalget foreslår ikke vil føre til like konkurransevilkår mellom private og offentlige aktører. Offentlige aktører vil bli underlagt et strengere regelverk og får et mindre handlingsrom enn private aktører, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en kommentar.

Les også: Frokostmøte i regi av KS: Rettferdig konkurranse?

Resultatet blir dyrere og dårligere offentlige tjenester. Enkelte tilbud kan forsvinne helt. Prisen må innbyggerne betale. Dersom for eksempel skolefritidsordningen (SFO) blir regnet som økonomisk aktivitet vil prisen mer enn tredobles.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/nye-konkurransevilkar-kan-gi-svindyr-sfo/