Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen. Samtidig mener en del foreldre at maten og bemanningen kan bli bedre, viser Foreldreundersøkelsen i barnehagen.

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet resultatene fra landets største barnehageundersøkelse. Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for tredje gang høsten 2018. Totalt har 127 000 foreldre over hele landet svart på hvor fornøyde de er med barnehagens tilbud. Blant temaene som tas opp er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne.

Hovedfunn:

  • 93 prosent av foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagen totalt sett.
  • Foreldre er i størst grad enige i at barnet trives i barnehagen og føler seg trygg på personalet i barnehagen.
  • 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • Det er noe nedgang i tilfredsheten med bemanningstettheten i 2018 sammenlignet med 2017 og 2016.

Se resultater på kommunenivå på udir.no, og barnehagenivå på barnehagefakta.no.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ni-av-ti-foreldre-er-fornoyde-med-barnehagen/id2625374/