Skatteinntektene høyere enn anslått i 2018

Skattetallene fra SSB for 2018 viser at kommunene fikk inn 162,5 milliarder kr og fylkeskommunene 33,5 milliarder kr i skatteinntekter, henholdsvis 3,8 og 3,4 prosent mer enn i 2017.

Kommunenes skatteinntekter ble 4,0 milliarder kroner høyere enn anslått høsten 2017 og 2,2 milliarder kroner høyere enn anslått høsten 2018 i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2019. Fylkeskommunene fikk også noe høyere skatteinntekter enn anslått. Fylkeskommunenes skatteinntekter ble 240 mill. kroner høyere enn anslått høsten 2017 og 50 mill. kroner høyere enn anslått høsten 2018.

Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene. Her var det en vekst på 4,3 prosent for kommunene og 3,9 prosent for fylkeskommunene i 2018, sammenliknet med 2017.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/skatt/skatteinntektene-hoyere-enn-anslatt-i-20182/