653 mobbesaker til fylkesmennene i fjor høst

Stadig flere mobbesaker meldes inn til fylkesmannen, og i om lag fire av fem saker har skolene brutt aktivitetsplikten.

I om lag fire av fem mobbesaker som fylkesmannen har ferdigbehandlet har konklusjonen vært at skolen har brutt aktivitetsplikten. De har ikke gjort nok for å stoppe mobbingen. Tallene for høsten 2018 er høyere enn samme periode i 2017 hvor det kom inn 565 saker.

Regjeringen har styrket arbeidet mot mobbing i skolen. Fra og med skoleåret 2017-2018 kan elever og foreldre melde fra til fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing. I tillegg har det vært satset stort på å øke kompetansen i skoler og barnehager.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/653-mobbesaker-til-fylkesmennene-i-fjor-host/id2626339/