Opplæring for offentlige myndigheter i varsling

Arbeidstilsynet har i samarbeid med 13 andre myndigheter utviklet fire tiltak som skal bidra til å gjøre offentlige myndigheter i stand til å ivareta rollen som ekstern varslingsmottaker på en bedre måte.

Tiltakene består av:

  • felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel
  • e-læring i varsling til offentlige myndigheter
  • guide i veiledning av varslere
  • dagkurs i varsling til offentlige myndigheter

Felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel skal bidra til å gjøre det mer tilgjengelig og tryggere å varsle offentlige myndigheter. Retningslinjene skal bidra til at offentlige myndigheter blir mer synlig som varslingskanal og mer enhetlig.

E-læringskurset i varsling til offentlige myndigheter skal bidra til at ansatte i offentlige myndigheter øker sin kunnskap om varsling og blir mer bevisst på rollen som varslingsmottaker.

Les også: Fikk tiltakspakke for bedre varsling (ASD)

Disse myndighetene har deltatt i arbeidet:

Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Finanstilsynet, Fylkesmannen, Konkurransetilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Skattedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens jernbanetilsyn og Økokrim.

Kilde: Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/opplaringstiltak-i-varsling/