Forvaltnings­revisjon utvikler lokal­demokratiet

Når forvaltningsrevisjonen ikke bare brukes til å påpeke feil og mangler, men også til å veilede, er den et viktig bidrag til kommunens utviklingsarbeid.

I forbindelse med årets Kontrollutvalgskonferanse har daglig leder Rune Tokle skrevet et debattinnlegg i Kommunal Rapport.

NKRFs oppfordring til kontrollutvalgene er å bruke forvaltningsrevisjon aktivt i forbedringsarbeid i egen kommune.

Her kan du lese hele innlegget "Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet":

https://www.nkrf.no/nkrf-mener/forvaltningsrevisjon-utvikler-lokaldemokratiet