Skreddersydd måling av gevinster

Gjennom et FoU-prosjekt har KS samlet indikatorer som kan brukes for å måle ulike effekter av kommunesammenslåinger.

Når kommuner eller fylkeskommuner blir slått sammen, er målet at det skal gi gevinster. Det skal lønne seg, og håpet er at tjenestene, økonomien og samfunnsutviklingen skal høste frukter. Men hvordan måles egentlig effektene? Hvordan kan kommunesektoren finne ut om målene nås? KS' nye indikatorsett og nullpunktsmåling er svaret.

Det finnes mange verktøy for å måle gevinster, men ingen som er spesialtilpasset kommunesektorens spesielle behov i forbindelse med sammenslåinger. Derfor er det skreddersydde verktøyet fra KS etterlengtet.

I tillegg til veiledningen er det også utviklet et verktøy som inneholder hele settet med indikatorer og kilder. Det gjør det enkelt å hente ut alle indikatorer innenfor et område for en kommune eller fylkeskommune.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/skreddersydd-maling-av-gevinster/