Intern kontroll — för förtroende, trygghet och utveckling

Svenske KS (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) med ny veileder om intern kontroll i kommunal virksomhet.

Dokumentet retter seg mot alle ansatte i kommuner og regioner, spesielt de som har oppgaven med å etablere og utføre den interne kontrollen. For ledelse og politikere kan veilederen gi en orientering om temaet.

Intern kontroll skal bidra til at virksomheten når sine mål med effektivitet, sikkerhet og stabilitet, at informasjonen og rapporteringen om virksomheten og økonomien er pålitelig og korrekt samt at virksomheten etterlever lover, regler og avtaler.

En god intern kontroll inngår i arbeidet med å opprettholde bærekraftige institusjoner og en forsvarlig forvaltning. Det handler om å bygge både tillit og bidra til utvikling.

Veilederen kan fritt lastes ned fra skl.se.

Kilde: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

https://skl.se/5.583e9b4b168e1d602f313d6c.html