Fradragsrett når kommuner leier ut eiendom

Skattedirektoratet har i en uttalelse slått fast at kommuner som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som også benytter eiendommen selv, har rett på forholdsmessig fradrag.

Den spesielle fradragsbegrensningen i mval § 8-2 for offentlig virksomhet som er avgiftspliktig etter mval § 3-28, kommer ikke til anvendelse ved frivillig registrering.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/forholdet-mellom-merverdiavgiftsloven--3-28-jf--8-2-andre-ledd-og--2-3-jf--8-2-forste-ledd/